ARBOHULP

Uw adviseur voor Arbo en veiligheid

VCA

Bedrijven die in de onderaanneming werken, worden steeds vaker geconfronteerd met de eis van de hoofdaannemer om zekerheden te verstrekken op veiligheidsgebied. Concreet: u als onderaannemer kunt niet meer alleen op prijs en kwaliteit concurreren. Uw bedrijf dient gecertificeerd en uw mensen opgeleid te zijn. Perception ondersteunt bedrijven bij het opzetten, integreren, implementeren en certificeren van VCA*/** zorgsystemen.

VCA staat voor Veiligheids Checklist Aannemers en bevat een aantal concrete eisen. Indien uw bedrijf kan voldoen aan deze eisen komt uw bedrijf in aanmerking voor certificatie. De VCA maakt een onderscheid in de omvang van een bedrijf voor wat betreft de zwaarte van het systeem. Bedrijven tot 35 medewerkers die niet als hoofdaannemer optreden komen in aanmerking voor een VCA*-certificaat. Bedrijven met meer dan 35 medewerkers of wel bedrijven die veelvuldig optreden als hoofdaannemer, moeten aan een groter aantal eisen uit de VCA voldoen. Indien deze bedrijven hieraan voldoen komen zij in aanmerking voor het VCA**-certificaat.

Met behulp van het VCA-certificaat toont u aan dat Veiligheid een integraal onderdeel is van uw bedrijfsvoering, waaraan continue wordt gewerkt.

Door middel van een doorlichting bepalen wij o.a. voor welk certificaat uw bedrijf in aanmerking komt, wat er al aanwezig is in uw bedrijf (checklisten, opleidingen, RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie), Plan van Aanpak, keuringen, etc.) en waar punten liggen die aangepast c.q. verbeterd kunnen worden (noodzakelijke registers, verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, etc.). Aan de hand hiervan maken wij samen met u een handboek en een stappenplan om uw bedrijf gereed te maken voor certificatie.

Vanzelfsprekend kunnen wij u ondersteunen in de keuze van de certificerende instantie en begeleiden wij het certificatieproces. En kunt u bij ons aan het juiste adres voor het verzorgen van de noodzakelijke opleidingen of automatisering van het systeem.

Op de volgende pagina kunt u de wijzigingen die op stapel staan voor de VCA 2008 versie afvast bekijken.