ARBOHULP

Uw adviseur voor Arbo en veiligheid

VCA 2008 komt eraan!

De nieuwe VCA 2008

Het certificeren volgens VCA* wordt met het wegvallen van onder andere de toolboxmeetings eenvoudiger. Bovendien kan het VCA handboek nog praktischer van opzet worden door het vervallen van onder andere de beleidsverklaring en VGM structuur.
Aan de andere kant zijn er voor VCA* een aantal eisen die er bijkomen zoals de procedure voor communicatie / taalbelemmeringen en de start-werkanalyse (last minute risk analysis). 

De indeling van de VCA checklist wordt flink aangepakt. Voor VCA* certificaat gelden nu 21 (was 24) mustvragen, voor VCA** gelden 32 (waren er 33) mustvragen en 15 aanvullende vragen, waarvan de minimale score 6 moet zijn (was 7 van de 13). 

VCA Petrochemie
Nieuw is de mogelijkheid om apart te certificeren voor VCA petrochemie (anders dan bij VCA* en VCA**). Bij deze nieuwe versie gaat het om maar liefst 41 mustvragen en 6 aanvullende vragen, waarvan de minimale score 3 moet zijn.

Wijzigingen ten opzichte van de oude versie
De belangrijkste wijzigingen van de VCA 2008 checklist ten opzichte van de VCA 2004 versie zijn:

VCA 2008 samengevat
VCA** blijft gezien de vragen van gelijkwaardig niveau en mogelijk door een aantal toevoegingen zoals interne audits als iets pittiger worden ervaren. De vraag hoe met onderaannemers omgegaan dient te worden is nu duidelijk uitgewerkt. Vanzelfsprekend kunnen hoofdaannemers deze eis blijven stellen aan onderaannemers! 

VCA petrochemie vraagt duidelijk meer inspanning. Naar verwachting zal een aanpassing van VCA** naar VCA petrochemie enige uitdaging zijn!
  

Let op: bovenstaande wijzigingen zijn nog in concept en niet defintief. 
Kintraco Managementconsultants houdt u op de hoogte!