ARBOHULP

Uw adviseur voor Arbo en veiligheid

Frequently Asked Questions

Q: Waarom zou ik aan Arbozorg in mijn bedrijf doen
A: Onderzoek heeft uitgewezen dat ondernemingen die energie in Arbozorg steken, een veel lager ziekteverzuim kennen.

Q: Wat is een RI&E?
A: Een RI&E is een vragenlijst die de arbeidsrisico's in uw bedrijf in kaart brengt.

Q: Wat is een Plan van Aanpak?
A: In een Plan van Aanpak worden alle punten die volgens de RI&E arbeidsrisico's met zich meebrengen onder de loep genomen.

Q: Wat zijn de kosten van een RI&E en Plan van Aanpak?
A: Dat is niet zo heel gemakkelijk te zeggen. De kosten hangen af van de complexiteit en de grootte van de onderneming.

Q: Hoe hoog zijn de boetes van de Arbeidsinspectie
A: De boetes van de Arbeidsinspectie zijn niet mals. Hieronder en kleine greep uit boetes die de Arbeidsinspectie kan uitdelen:
Het niet hebben van een RI&E € 1800,-
Het niet gebruiken van Persoonlijke Beschermingsmiddelen € 540,-
Geen onderricht aan de medewerker over gevaarlijke situaties € 540,-

Hier kunt  de gehele boetecatalogus downloaden.

Q: Wat is een toolbox-meeting
A: Tijdens een toolbox-meeting worden uw medewerkers gewezen op de risico's die er schuilen in de dagelijkse werkzaamheden. Ze worden weer eens bij de les geroepen over zaken die ze als heel gewoon beschouwen en waarvan ze de gevaren niet mee inzien.