ARBOHULP

Uw adviseur voor Arbo en veiligheid

Tevredenheidsmeting medewerkers

Goed personeel is goud waard en vormt het kapitaal van uw bedrijf. Daarom is het zo belangrijk te weten wat uw medewerkers van u en uw bedrijf vinden. Werken ze er met plezier, of ruilen ze u zo in voor uw concurrent.

Tevens kan het in aanvulling op de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, zinvol zijn periodiek een tevredenheidsmeting onder de medewerkers uit te voeren. Het geeft inzicht in hoeverre medewerkers zich prettig voelen in de organisatie en hoe zij de arbeidsomstandigheden ervaren. Arbohulp biedt de mogelijkheid om snel en effectief onderzoek te verrichten.

Hiermee krijgt u snel inzicht:

  • In medewerkertevredenheid;
  • In competenties van de mensen in uw team;
  • In weerstanden tegen veranderingen; 

De aanpak van het de tevredenheidsmeting 

Het gehele onderzoeksproces vanaf het opzetten van het onderzoek tot en met het leveren van een maatwerk rapportage kan Arbohulp voor u uitvoeren. In nauw overleg met u wordt de onderzoeksvorm bepaald, de vragen opgesteld en het medium geselecteerd.

Om een onderzoek succesvol uit te kunnen voeren via Arbohulp worden de volgende stappen gehanteerd:

1 Aanmaak van het project (door Arbohulp)
2 Aanmaak van de vragenlijst (door Arbbohulp)
3 Het vermenigvuldigen van de vragenlijst (door Arbohulp)
4 Het verspreiden van de vragenlijst , bv via de postvakjes of email (bedrijf)
5

Invullen van de vragenlijst door de medewerkers

6 Verwerking van de vragenlijst dat resulteert in een rapportage met uitgebreide analyse en advies.

Overigens kunnen we de vragenlijst ook geheel via internet afnemen.